برنامه نویسی

دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان PHP

معرفی دوره
دوره آموزشی برنامه‌نویسی با PHPهرآنچه که شما نیاز دارید تا برای خلق اپلیکیشن‌های موثر وب با آخرین امکانات موجود در PHP بدانید را آموزش می‌دهد. شما با یک تصور بزرگ، کار را آغاز خواهید کرد و سپس به سمت سینتکس‌های زبان، تکنیک‌های برنامه‌نویسی و دیگر جزئیات می‌روید.

برنامه درسی دوره

9 فصل
درس های آزاد
درس 4 : جلسه آموزش