معرفی دوره
اهداف كلی این دوره در دو بخش بازاریابی بین المللی و روشهای صادراتی با محوریت آشنايي با اصول و اهداف کلی صادرات برای بنگاه های اقتصادی، چگونگی برنامه ریزی استراتژیک جهت تحقق اهداف صادراتی، شناخت اصول و ضوابط حرفه اي و بين المللي بازار ،كمك به فراگيران براي تسلط حرفه‌اي و عملي در خصوص مديريت صادرات کالا و فرایند انجام آن طرح می شود.