مدیریت و اقتصاد

عارضه یابی بازاریابی

معرفی دوره
عارضه یابی بازاریابی


درس های آزاد
درس 1 : یسیتسیس

اقتصاد سنجی کاربردی همراه با نرم افزار EVIEWS

معرفی دوره
مقدمه‌ای بر نرم‌افزار ایویوز

مدیریت داده‌­ها (Data Management)

نحوه وارد کردن داده هاذخیره سازی داده ها و نتایجتبدیل متغیرهاتعریف متغیر مجازیمعرفی برخی دستورهای کاربردی نرم‌­افزارتحلیل نموداری متغیرها

مشارکت در ساخت

معرفی دوره
آشنایی با روش های نوین تامین سرمایه از طریق مشارکت و حداقل سازی ریسک از طریق جذب سرمایه های خرد وکلان

آشنایی با قانون و مقررات تامین اجتماعی

معرفی دوره
آشنائی کارفرمایان ، کار آفرینان ، مسولین مالی و حسابداری بنگاهها با قانون و مقررات تامین اجتماعی
آشنائی کارفرمایان ، کار آفرینان ، مسولین مالی و حسابداری بنگاهها با قانون و مقررات تامین اجتماعی

مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

معرفی دوره
هدف این دوره آشنایی مخاطبین با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK به عنوان معتبرترین مرجع مربوطه خواهد بود. در این دوره سعی خواهد شد تا مخاطبین ضمن آشنایی با ساختار این استاندارد به درک مناسبی از تفکر سیستمی حاکم بر آن دست یابند.

اتاق فکر (طراحی، راه اندازی و راهبری)

معرفی دوره
 شرکت کنندگان در این دوره با اصول مدیریت تفکر آشنا شده و شیوه‌ی طراحی، راه‌اندازی و راهبری اتاق فکر را می‌آموزند.

مدیریت صادرات وبازاریابی جهانی(فروش خارجی)

معرفی دوره
اهداف كلی این دوره در دو بخش بازاریابی بین المللی و روشهای صادراتی با محوریت آشنايي با اصول و اهداف کلی صادرات برای بنگاه های اقتصادی، چگونگی برنامه ریزی استراتژیک جهت تحقق اهداف صادراتی، شناخت اصول و ضوابط حرفه اي و بين المللي بازار ،كمك به فراگيران براي تسلط حرفه‌اي و عملي در خصوص مديريت صادرات کالا و فرایند انجام آن طرح می شود.