معرفی دوره
 شرکت کنندگان در این دوره با اصول مدیریت تفکر آشنا شده و شیوه‌ی طراحی، راه‌اندازی و راهبری اتاق فکر را می‌آموزند.