معرفی دوره
مقدمه‌ای بر نرم‌افزار ایویوز

مدیریت داده‌­ها (Data Management)

نحوه وارد کردن داده هاذخیره سازی داده ها و نتایجتبدیل متغیرهاتعریف متغیر مجازیمعرفی برخی دستورهای کاربردی نرم‌­افزارتحلیل نموداری متغیرها