معرفی دوره
اصول و مبانی بازاریابی دیجیتالروندهای جهانی در بازاریابیتحقیقات بازاریابی در فضای دیجیتالبرنامه ریزی بازاریابی دیحیتالبازاریابی محتویبازاریابی شبکه های اجتماعینقش رسانه های اجتماعی در توسعه کسب و کارآشنایی با لینکدین، بستر قدرتمند بازاریابی دیجیتالجایگاه بازاریابی در بازاریابی نسل سوم