فناوری اطلاعات

طراحی وب سایت

معرفی دوره

این دوره شامل سه سطح مقدماتی متوسط و پیشترفته است.

 

 

 

هدف اصلی دوره اموزش طراحی سایت به شیوه جدید است.

برنامه درسی دوره

3 فصل

برنامه نویسی به زبان C++

معرفی دوره
++C (بخوانید 

برنامه درسی دوره

6 فصل

پیاده سازی ظاهر گرافیکی و ساختار سایت بوسیله html و css

معرفی دوره

اقدام به پیاده سازی وب سایت از روی فایل گرافیکیالگو گرفتن از وب سایت های دیگر، تلفیق ایده های آن ها و بکارگیری در طراحی وب سایتپیاده سازی ظاهر گرافیکی واسط کاربری یک وب سایت از ابتدا تا ساخت یک وب سایت کامل .

اقدام به پیاده سازی وب سایت از روی فایل گرافیکیالگو گرفتن از وب سایت های دیگر، تلفیق ایده های آن ها و بکارگیری در طراحی وب سایتپیاده سازی ظاهر گرافیکی واسط کاربری یک وب سایت از ابتدا تا ساخت یک وب سایت کامل

راهکارها و روند بازار یابی دیجیتالی

معرفی دوره
اصول و مبانی بازاریابی دیجیتالروندهای جهانی در بازاریابیتحقیقات بازاریابی در فضای دیجیتالبرنامه ریزی بازاریابی دیحیتالبازاریابی محتویبازاریابی شبکه های اجتماعینقش رسانه های اجتماعی در توسعه کسب و کارآشنایی با لینکدین، بستر قدرتمند بازاریابی دیجیتالجایگاه بازاریابی در بازاریابی نسل سوم

تکنیک ها و روش های استفاده از ابزار شخصیت شناسیMBTI

معرفی دوره
1-شخصیت‌شناسی MBTI چیست و چه کاربردی دارد؟
۲-توصیف تیپ‌های شخصیتی و نحوه برخورد با آن‌ها
۳-مدل‌ ارتباطی تیپ‌های شخصیتی و بهبود کار تیمی (Team Building) در سازمان
۴- مذاکره موثر بر اساس تیپ شخصیتی
۵- استخدام کارکنان و یافتن مسیر شغلی مناسب
۶- تیپ شناسی MBTI و رهبری گروه