معرفی دوره
آشنایی با روش های نوین مشتری مداری در کسب و کار امروزمراحل پیاده سازی CRM در سازمانهای گوناگونانتخاب بهترین روش پیاده سازی CRM در شرکت های دولتی و خصوصیآشنایی با جنبه ها و ابزارهای گوناگون پیاده سازیCRM