معرفی دوره
بخش اول: روش های نوین تامین مالی
 شیوه های مختلف تامین مالی املاک و مستغلات
 آشنایی با صندوق های تخصصی و فرآیند تاسیس صندوق
 آشنایی با ارکان صندوق و نقش هر یک در راهبری صندوق
 الزامات و پیش شرط های تاسیس صندوق
 هزینه و کارمزدهای راه اندازی و اداره صندوق
 ساختار و فرآیند راهبری صندوق
 ساختار طرح توجیهی
بخش دوم: موردکاوی و پرسش و پاسخ
 مطالعه موردی یک صندوق در دست تاسیس
 پرسش و پاسخ